• Bán hàng 1
  • Ban hang 2
   
Máy lọc nước RO
Công suất > 10lít/giờ.
6 lõi lọc.
Bảo hành phần điện 1 năm chính hãng
Máy lọc nước RO
Công suất > 10lít/giờ.
Bảo hành phần điện 01 năm chính hãng.