• Bán hàng 1
  • Ban hang 2
   
Eco1
hất liệu làm túi cotton 100%, pha polyester, Nylon, hoặc vải phủ nhựa PVC, PU, vải không dệt PP....
Eco2
hất liệu làm túi cotton 100%, pha polyester, Nylon, hoặc vải phủ nhựa PVC, PU, vải không dệt PP....
Eco3
Chất liệu làm túi cotton 100%, pha polyester, Nylon, hoặc vải phủ nhựa PVC, PU, vải không dệt PP....
Eco4
Chất liệu làm túi cotton 100%, pha polyester, Nylon, hoặc vải phủ nhựa PVC, PU, vải không dệt PP....