• Bán hàng 1
  • Ban hang 2
   
Ô QUẢNG CÁO 01
- Chiều cao của dù 2m5

-Kích thước( đường kính 2,2m)

- Quy cách khung nan:

+ Số lượng nan: 08
Ô QUẢNG CÁO 09
- Chiều cao của dù 2,5m

-Kích thước đường kính dù: 2,2m

- Quy cách khung nan:
Ô QUẢNG CÁO 10
- Chiều cao của dù: 2m5

-Kích thước đường kính: 2,2m
- Quy cách khung nan:

+ Số lượng: 8 nan
Ô QUẢNG CÁO 02
- Chiều cao của dù 2m5

-Kích thước( đường kính 2,2m)
- Quy cách khung nan:

+ Số lượng nan: 08 nan
Ô QUẢNG CÁO 11
- Chiều cao của dù: 2m5

-Kích thước đường kính: 2,2m

- Quy cách khung nan:
Ô QUẢNG CÁO 03
- Chiều cao của dù 3m

-Kích thước đường kính dù: 2,8m

- Quy cách khung nan.
Ô QUẢNG CÁO 12
- Chiều cao của dù 3m

-Kích thước đường kính dù: 2,8m

- Quy cách khung nan:
Ô QUẢNG CÁO 04
- Chiều cao của dù 2m5

- Kích thước( đường kính): 2,2m

- Quy cách khung nan.
Ô QUẢNG CÁO 13
- Chiều cao của dù 2,5m

-Kích thước đường kính dù: 2,2m

- Quy cách khung nan.
Ô QUẢNG CÁO 05
- Chiều cao của dù 2m5

- Kích thước( đường kính): 2,2m

- Quy cách khung nan.
Ô QUẢNG CÁO 14
- Chiều cao của dù 2,5m

-Kích thước đường kính dù: 2,2m

- Quy cách khung nan:
Ô QUẢNG CÁO 06
Sử dụng điện áp: 220V-240V, 50Hz, 700W Xoong nặng 540g, tráng 2 lớp men chống dính Whitford nhập khẩu từ Mỹ
Ô QUẢNG CÁO 07
- Chiều cao của dù 2m5
- Kích thước( đường kính 2,2m)
- Quy cách khung nan.
+ Số lượng nan: 08
Ô QUẢNG CÁO 08
- Chiều cao của dù 2m5

- Kích thước( đường kính 2,2m)

- Quy cách khung nan.