ô dù cầm tay quà tặng
ô dù cầm tay quà tặng
- Cấu trúc hoạt động: Tự động 1 chiều.

- Bán kính vải: 68,5 cm.

- Chất liệu vải: Haida, Không thấm nước, chống nóng, mật đọ vải T190.
ô dù cầm tay quà tặng
-Cấu trúc hoạt động: Tự động 1 chiều.

- Bán kính vải: 58,5 cm.

-Chất liệu vải: Haida, Không thấm nước, chống nóng, mật đọ vải T190.

- Màu  sắc: Theo yêu cầu

- Kèo  : Nhôm, poly.

- Tay cầm: Gỗ, cán cong

- In ấn: Logo đơn giản (2 màu/4 múi)

- Bao  bì :  Haida, Không thấm nước, chống nóng, mật đọ vải T190, đồng màu dù, có in hoặc không in  
ô dù cầm tay quà tặng
- Cấu trúc hoạt động: Tự động 1 chiều.

- Bán kính vải: 68,5 cm.

- Chất liệu vải: Haida, Không thấm nước, chống nóng, mật đọ vải T190.
CTT 01585
- Cấu trúc hoạt động: Tự động 1 chiều.

- Bán kính vải: 58,5 cm.

- Chất liệu vải: Haida, Không thấm nước, chống nóng, mật đọ vải T190.
CTT 01750
- Cấu trúc hoạt động: Tự động 1 chiều.

- Bán kính vải: 75 cm.

-Chất liệu vải: Haida, Không thấm nước, chống nóng, mật đọ vải T190.
CTT 01685
CTT3 01585
- Cấu trúc hoạt động: Tự động 1 chiều.

- Bán kính vải: 58,5 cm.

- Chất liệu vải: Haida, Không thấm nước, chống nóng, mật đọ vải T190.
CTT 04685
- Cấu trúc hoạt động: Tự động 1 chiều.

- Bán kính vải: 68,5 cm.

- Chất liệu vải: Haida, Không thấm nước, chống nóng, mật đọ vải T190.
CTT 01585
- Cấu trúc hoạt động: Tự động 1 chiều.
- Bán kính vải: 58,5 cm.
- Chất liệu vải: Haida, Không thấm nước, chống nóng, mật đọ vải T190.
CTT 05685
--Cấu trúc hoạt động: Tự động 1 chiều.

- Bán kính vải: 68,5 cm.

-Chất liệu vải: Haida, Không thấm nước, chống nóng, mật đọ vải T190.
- Màu  sắc: Theo yêu cầu
- Kèo  : Nhôm, poly, có lò xo
- Tay cầm: Mút
CT2 01585