ô dù dân dụng
ô dù dân dụng chuẩn bị xuất xưởng của công ty ô dù Đăng Trường
Ô THÉP THÔNG DỤNG 15 (10 nan)
- Tổng chiều cao: 2,5m  , bán kính 2,2m


- Ống dù trên Æ24 x 2.0 mm x 1m5 – 1,8m, được làm bằng thép không rỉ
Ô THÉP THÔNG DỤNG 14 (08 nan)
- Tổng chiều cao: 2,5m  , bán kính 2,2m

- Ống dù trên Æ24 x 2.0 mm x 1m5 – 1,8m, được làm bằng thép không rỉ
Ô THÉP THÔNG DỤNG 13 (08 nan)
- Tổng chiều cao: 2,5m – 3m , bán kính 2,2m

- Ống dù trên Æ24 x 2.0 mm x 1m5 – 1,8m, được làm bằng thép không rỉ
Ô THÉP THÔNG DỤNG 12 (08 nan)
- Tổng chiều cao: 2,5m – 3m , bán kính 2,2m

- Ống dù trên Æ24 x 2.0 mm x 1m5 – 1,8m, được làm bằng thép không rỉ
Ô THÉP THÔNG DỤNG 11 (08 nan)
- Tổng chiều cao: 2,5m – 3m , bán kính 2,2m

- Ống dù trên Æ24 x 2.0 mm x 1m5 – 1,8m, được làm bằng thép không rỉ
Ô THÉP THÔNG DỤNG 10 (08 nan)
- Tổng chiều cao: 2,5m – 3m

- Ống dù trên Æ24 x 2.0 mm x 1m5 – 1,8m, được làm bằng thép không rỉ
Ô THÉP THÔNG DỤNG 09 (08 nan)
- Tổng chiều cao: 2,5m – 3m

- Ống dù trên Æ24 x 2.0 mm x 1m5 – 1,8m, được làm bằng thép không rỉ
Ô THÉP THÔNG DỤNG 07 (10nan)
- Tổng chiều cao: 2,5m – 3m

- Ống dù trên Æ24 x 2.0 mm x 1m5 – 1,8m, được làm bằng thép không rỉ
Ô THÉP THÔNG DỤNG 06 (8 nan)
- Tổng chiều cao: 2,5m – 3m

- Ống dù trên Æ24 x 2.0 mm x 1m5 – 1,8m, được làm bằng thép không rỉ

- Ống dù dưới Æ28 x 2.0mm x 1m – 1,3m, được làm bằng thép không rỉ
Ô DÙ THÉP THÔNG DỤNG 05 (8 nan)
- Tổng chiều cao ô dù: 2,5m – 3m

- Ống dù trên Æ24 x 2.0 mm x 1m5 – 1,8m, được làm bằng thép không rỉ
Ô THÉP THÔNG DỤNG 04 (8 nan)
- Tổng chiều cao: 2,5m – 3m

- Ống dù trên Æ24 x 2.0 mm x 1m5 – 1,8m, được làm bằng thép không rỉ
Ô THÉP THÔNG DỤNG 03 (8 nan)
- Ống dù trên Æ24 x 2.0 mm x 1m5 – 1,8m, được làm bằng thép không rỉ

- Ống dù dưới Æ28 x 2.0mm x 1m – 1,3m, được làm bằng thép không rỉ
Ô THÉP THÔNG DỤNG 01 (8 nan)
- Tổng chiều cao: 2,5m – 3m , bán kính 2,6m